Rok 2014

9.1.2014            - požár sazí v komíně - OSOBLAHA (ulice Pod Hradbami 156)

10.1.2014          - požár skládky domovního odpadu - OSOBLAHA (ulice Zahradní) 

1.3.2014            - požár lesního, polního porostu - SLEZSKÉ PAVLOVICE

16.3.2014          - požár sazí v komíně - DÍVČÍ HRAD

9.5.2014            - únik nebezpečných látek na vodní plochu - DÍVČÍ HRAD

17.7.2014          - požár zemědělských objektů - DOLNÍ POVELICE

22.7.2014          - požár lesního, polního porostu - DÍVČÍ HRAD 

30.7.2014          - požár - popelnice, kontejner, odpad - HLINKA

18.11.2014        - požár - popelnice, kontejner, odpad - JINDŘICHOV VE SLEZSKU 

9.12.2014          - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - OSOBLAHA