Rok 2012

6.1.2012      -  požár bytu, hrozil výbuch propan-butanové láhve - SLEZSKÉ PAVLOVICE

22.2.2012    -  cvičení Domov pro seniory - OSOBLAHA

11.3.2012    -  požár nízké budovy, požár zásuvky - OSOBLAHA, Hlavní 126

27.3.2012    -  požár trávy - OSOBLAHA

7.4.2012      -  požár odpadu - DOLNÍ POVELICE

1.8.2012      -  rozsáhlý požár pole a kombajnu - OSOBLAŽSKO

5.8.2012     -   požár lesního porostu, trávy - OSOBLAHA

18.8.2012   -   požár lesního porostu, trávy - SLEZSKÉ RUDOLTICE

9.9.2012     -   technická pomoc, spolupráce se složkami IZS

29.9.2012   -   požár průmyslového skladu a objektu - OSOBLAHA