Výjezdová jednotka

 
Naše výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. Skládá se z těchto členů:
 

 

JMÉNO FUNKCE
Adámek Jaroslav velitel jednotky 
Šmíd Rudolf velitel družstva
Vitásek Karel  velitel družstva
Holčík Petr strojník 
Škopík Pavel  strojník 
Kniezek Pavel  strojník 
Banovec Radek  hasič + dýchací přístroj
Herník Petr hasič + dýchací přístroj
Přibyla Milan hasič + dýchací přístroj + motorová pila 
Skotnica Robert hasič + dýchací přístroj
Václavík Josef hasič + dýchací přístroj
Kraut Tomáš     hasič + motorová pila 
Horňák Pavel  hasič
Jedrzejczyk Boleslav hasič